Přijímač CP40

Charakteristika

Přijímač CP40 slouží k příjmu, zobrazení a zvukové signalizaci volání ze sítě vysílačů bezdrátového systému Boas. Přijímač je koncipován jako bateriové přenosné zařízení určené pro osobní použití dohledovými pracovníky. Může pracovat samostatně nebo ve skupině více přijímačů. Jeho součástí je odkládací a nabíjecí stanice DOK40 trvale připojená do standardní elektrické sítě 230V.

Bezpečnostní pokyny

Obsluha

Zapnutí přijímače proveďte dlouhým stiskem (asi 1s) dolního tlačítka. Zapnutí je signalizováno dvojitým krátkým akustickým tónem a zobrazením výchozího displeje, v klidovém stavu je zobrazen název obsluhované rádiové sítě nastavený výrobcem zařízení – obvykle zkratka názvu oddělení.

Volání je signalizováno přerušovaným akustickým signálem a blikáním displeje. Na displeji je na horním řádku zobrazena signalizovaná událost, např. „Volání“ (klienta), „Baterie“ (slabá baterie vysílače), na dolním řádku označení volacího místa. Označení volacího místa se skládá z písmen(e) a číslic. Písmena označují typ volacího místa, např. „P“ – pokoj, „WC“– toaleta a číslice označují číslo pokoje (místnosti) / pořadí vysílače v pokoji (místnosti).

V pravém horním rohu se může během volání objevit symbol baterie signalizující slabou baterii volajícího vysílače.

Přijetí volání proveďte krátkým stiskem horního tlačítka. Přijetí volání je signalizováno delším akustickým tónem, vypnutím vyzvánění a návratem displeje do základního zobrazení.

V levém dolním rohu displeje může být speciálním symbolem signalizováno uložené jedno nebo více volání v paměti přijímače, které nebylo dlouhým stiskem horního tlačítka odmazáno. Odmazání volání se provádí po obsloužení klienta.

Vypnutí přijímače proveďte dlouhým stiskem (asi 1s) dolního tlačítka. Vypnutí zařízení je indikováno delším akustickým tónem.

Údržba a péče

Nabíječku i přijímač otírejte vlhkou utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte suchou utěrku – hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.
Udržujte v čistotě dobíjecí kontakty zejména na spodní části přijímače.
V případě podstatného snížení doby provozu přijímače bez dobíjení požádejte servisní organizaci výrobce o odbornou výměnu baterie.

Technické parametry

Přijímač
Pracovní kmitočet: 868,2 Mhz
Vysílací výkon: 1mW
Napájení: NiMH akupack 3V / 800 mAh
Orientační doba nabíjení zcela vybité baterie: 100 min
Orientační doba provozu po plném nabití baterie: 50 h
Životnost baterie: 1500 nabíjecích cyklů
Podmínky prostředí za provozu: +5°C až +35°C, relativní vlhkost vzduchu 20% až 75%
Rozměry ŠxVxH: 46x95x30 mm
Hmotnost: 80g

Nabíjecí stanice
Napájení: 230 V / 50 Hz
Příkon: max. 2,5 W
Příkon bez vloženého přijímače: < 0,1 W