Produkty BOAS4

Systém BOAS4 je jednoduchý bezdrátový opticko akustický signalizační systém. Prvky jsou konstruovány tak, aby byla obsluha co nejjednodušší. Systém nevyužívá centrální pult na sesternách, jak bývávalo běžné, ale používají se přenosné pagery pro sestry, kde se zobrazuje identifikace volajícího. Pro klienty (pacienty) jsou k dispozici jednoduchá tlačítka, která jsou v provedeních buď na stěnu nebo přenosná.

Jednoznačnou výhodou tohoto systému je cenová dostupnost, protože není při montáži potřeba zastavovat chod oddělení, instalace je velmi rychlá, nejsou potřeba stavební úpravy, natahovat slaboproudé rozvody a následně malovat a podobně. Tím, že je systém bezdrátový, jsou klientská tlačítka namontovány během chvíle pomocí dvou vrutů do stěny, přenosné pagery pro sestry jsou dodávány s nabíjecími stanicemi. Kostra systému je tvořena opakovači (posilovači) signálu, jejichž počet závisí na velikosti oddělení, ty je potřeba napojit na síť 230V. Kdykoli se dá zařízení rozšířit o další prvky v případě potřeby.

Systém má celou řadu užitečných funkcí, ne jen možnost přivolání si sestry, ale i automatickou detekci slabých baterií nebo poruchy volacích tlačítek. Další funkce umožňuje u více sesterských pagerů na jednom oddělení to, že když někdo zavolá, volání se zobrazí na všech pagerech a v okamžiku přijetí volání na jednom z pagerů se automaticky zruší volání i na ostatních pagerech, atd.

Systémem BOAS4 nahrazujeme například starší zařízení od firmy Tesla (AZD, KZM atd.), z našich několikaletých servisních zkušeností starších systémů víme, že velmi často hovor není potřeba, proto jsme zvolili jednodušší a méně nákladnější nehovorovou cestu.