Centrální jednotka CJ40

Charakteristika

Jednotky řízení sítě CJ40 a opakovací (retranslační) jednotky RJ40 tvoří komunikační infrastrukturu která shromažďuje volání od vysílačů, distribuuje je a předává na přijímače volání.

Obsluha

Síťové jednotky pracují zcela automaticky a nevyžadují žádnou obsluhu.

Jejích činnost je možné sledovat na kontrolce rádiového provozu: zelené probliknutí signalizuje úspěšné předání datové zprávy cílovému prvku sítě, červené probliknutí signalizuje problém s předáváním dat. Jednotlivé červené probliknutí se může objevit výjimečně např. v případě náhodného zarušení sítě např. jiným bezdrátovým zařízením, vadným elektrickým nářadím provozovaným v blízkosti sítě nebo komunikačním přetížením sítě.

Vícečetné nebo trvalé červené blikání signalizuje ztrátu přenášených dat a/nebo úplné selhání zařízení. V tomto případě ihned volejte servisní firmu.

Údržba a péče

Síťové prvky BOAS nevyžadují žádnou údržbu. V případě potřeby je možné provést setření vlhkou nebo antistatickou utěrkou.

Technické parametry

Napájení: 230 V / 50 Hz

Příkon max.: 0,25 W

Pracovní kmitočet: 868,2 Mhz

Vysílací výkon: 1mW

Podmínky prostředí za provozu: +5°C až +35°C

relativní vlhkost vzduchu: 20% až 75%