Opakovač signálu RJ40

Charakteristika

Opakovací jednotky RJ40 a jednotky řízení sítě CJ40 tvoří komunikační infrastrukturu která shromažďuje volání od vysílačů, distribuuje je a předává na přijímače volání. Počet opakovacích jednotek RJ40, které potřebuje příslušná aplikace, závisí na mnoho podmínkách, které ovlivňují sílu bezdrátového signálu. Počet by měla určit montážní firma po přeměření síly signálu.

Opakovací jednotka RJ40 se liší od centrální jednotky CJ40 softwarovou úpravou, RJ40 je jen opakovacím prvkem bezdrátového signálu v komunikační infrastruktuře, díky těmto jednotkám se dá rozšířit bezdrátové pokrytí i na rozlehlá pracoviště.

Ostatní údaje, technické parametry naleznete na straně Centrální jednotka.